1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ondernemers bankieren bij Friesland bank

De bank voor Noord Nederland

De zelfstandige bank Friesland Bank NV is een bank die vooral zaken doet in de noordelijke helft van Nederland. De vestigingen van de Friesland Bank staan in de provincies boven de grote rivieren en de bank heeft rond de 1000 werknemers in dienst momenteel. De bank houdt zich vooral bezig met agrariërs, ondernemers en watersport. Ook heeft de bank verzekeringen en beheert het collectieve pensioenen. De bank bestaat sinds 1913 en handelde toen met de naam Coöperatieve Zuivelbank. In 1970 is de naam veranderd in Friesland Bank.

Persoonlijke bank

Friesland Bank wil zich onderscheiden van de gevestigde orde door zich te profileren als een persoonlijke bank. Friesland Bank denkt met de klant mee, vooral omdat ze zelf net zulke ondernemers zijn als de meeste klanten. Friesland Bank staat voor nuchtere bankiers die alles eruit proberen te halen ten bate van alles. De bank van willen is kunnen.

Aanbod Friesland Bank

Friesland Bank heeft een breed aanbod aan producten. De mogelijkheid tot sparen, betalen, hypotheken, beleggen, verzekeren en lenen, alles is haalbaar.

Hypotheken Friesland Bank

Friesland Bank profileert zich als een persoonlijke bank en dat komt onder andere tot uiting in hun aanbod van hypotheken. Gezien de ligging is het aanneembaar, de bank houdt zich veel bezig met watersport en watersporters. Vandaar dat er zelfs hypotheken hierop zijn toegespitst, zoals een scheepshypotheek. Daarnaast is het mogelijk om verschillende hypotheken te combineren. Naast de scheepshypotheek staan ook de annuïteitenhypotheek en de gemengd leven hypotheek goed aangeschreven.

Scheepshypotheek Friesland Bank

Voor het kopen van een fraai motorjacht of een groot en mooi zeilschip is de scheepshypotheek de uitkomst. In dat geval heeft Friesland Bank namelijk adviseurs die een goed advies kunnen geven. Het motorjacht of zeilschip kan nieuw of bestaand zijn, als er een gekocht moet worden kan er vanaf 50.000 euro of meer geleend worden. Als er een schip wordt gekocht, hetzij nieuw, hetzij bestaand, dan is er een financiering tot 75% van de waarde mogelijk. Bij het aflossen zijn daarnaast meerdere aflosvormen beschikbaar.

Annuïteiten hypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek van Friesland Bank bestaan de maandlasten uit een deel met rente en een deel met aflossing. Doordat de maandlasten op hetzelfde niveau blijven, zal in het begin de verhouding meer naar de rente liggen en later meer naar de aflossing. De maandlast wordt gedurende de loop van de hypotheek wel hoger doordat er minder renteaftrek mogelijk is naar mate de hypotheek verder vordert. Daarom is dit type hypotheek erg geschikt voor personen die nu nog niet veel verdienen, maar wel uitkijken op een rooskleurige toekomst.

Gemengd Levenhypotheek

Bij deze hypotheek wordt door middel van een levensverzekering aan het einde van de hypotheek de hypotheek gedeeltelijk of in zijn geheel afgelost. Indien er sprake is van eerder overlijden kunnen problemen voorkomen worden met behulp van een overlijdensrisico verzekering. De renteaftrek blijft gedurende de gehele looptijd van de lening maximaal omdat de hypotheek pas aan het einde wordt afgelost met de levensverzekering.