1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Negatieve BKR notering

Wat betekent een negatieve BKR codering?

Als een consument gebruik maakt van bepaalde kredietvormen en vervolgens problemen krijgt met het terugbetalen, dan krijgt men een bepaalde BKR code achter zijn/haar naam, wat ook wel een negatieve BKR registratie / BKR notering / BKR codering wordt genoemd.

Zo'n negatieve BKR registratie ontstaat bijvoorbeeld wanneer een consument niet op tijd de rekeningen betaalt of een aflossing van een lening niet kan betalen.

Met een negatieve BKR registratie kan met in de toekomst problemen krijgen als men wil lenen of een hypotheek af wil sluiten. Geldverstrekkers verstrekken namelijk liever geen geld aan consumenten die in het verleden problemen hebben gehad met de financiële afhandeling van kredieten.

Kredietvormen voor krijgen van BKR registratie

Mensen die lenen of gebruik maken van een andere vorm van krediet die hebben een persoonlijk dossier bij het BKR. Het BKR staat voor Bureau Krediet Registratie en houdt dossiers bij van ieder persoon die gebruik maakt van een vorm van krediet. Bij deze vormen van krediet kan gedacht worden aan:

  •     Creditcard
  •     Lening
  •     Uitgestelde betaling
  •     Rood staan op betaalrekening

Lenen met een negatieve BKR registratie

Zoals gezegd is het voor consumenten met een negatieve BKR registratie moeilijker om een lening te krijgen dan voor mensen die nog nooit problemen hebben gehad met het aflossen van krediet of het betalen van rekeningen. Geldverstrekkers lopen namelijk het liefst zo weinig mogelijk risico bij het vertrekken van leningen aan consumenten.

Voor mensen met een negatieve BKR registratie is het echter wel mogelijk om geld te lenen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die niet aangesloten zijn bij het Bureau Krediet Registratie en deze bedrijven zullen dus ook niet toetsen bij het BKR bij de aanvraag van een lening. Hierbij kun je denken aan sommige warenhuizen en gemeentelijke energiebedrijven.

Omdat deze bedrijven niet toetsen bij het BKR lopen ze een verhoogd risico bij het verstrekken van leningen en dit verhoogd risico vertaalt zich vaak direct in een hogere rente. Zorg er dus voor dat je een lening bij een van deze bedrijven snel aflost aangezien het anders ontzettend duur is om hier te lenen.