1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rente van een lening

Rente over het geleende bedrag

Wanneer je een bepaald bedrag leent, heeft dit naast de directe voordelen ook altijd wel een groot nadeel. Je moet namelijk rente over dit bedrag betalen. Dit kan mensen soms in de problemen brengen, omdat ze niet beseffen dat geld lenen ook ├ęcht wel wat geld kost.

Rente is een vergoeding die een persoon krijgt voor het uitlenen van geld. Rente wordt betaald door degene die leent. Dit is vaak een bepaald percentage van het geleende bedrag.

Er bestaan vele verschillende vormen van rente, de bekendste daarvan zijn creditrente ook wel spaarrente en debetrente. Rente wordt meestal maandelijks, per kwartaal, of jaarlijks overgemaakt.

Verschillende soorten rente

In de vele reclames over lenen in de media worden vaak verschillende soorten leningen genoemd. Een aantal van deze soorten worden hieronder toegelicht:

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een lening waarbij de hoeveelheid geleende geld niet vast ligt. Dit kan gedurende de periode meer worden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het verbouwen van je huis, waar je niet precies weet hoeveel je uit gaat geven en telkens iets bij kan lenen.

Rente krediet

Bij deze vorm val lenen ben je niet verplicht iets periodiek af te lossen. Je betaalt 5 jaar lang alleen rente. Daarna kun je de keuze maken om alles of een bepaald percentage af te lossen. Tot de persoonlijke limiet kun je altijd op elk moment geld opnemen.

Spaar krediet

Wanneer je geld op je spaarrekening hebt staan krijg je hier rente over. Wanneer je echter rood staat zal je zelf rente moeten betalen. Je kan dan net zo lang opnemen tot je het krediet limiet hebt bereikt.

Persoonlijke lening

De persoonlijke lening is een lening waarbij je zelf een bedrag vast stelt. Hierbij zal de hoogte van de rente en de lening niet variabel zijn; hij staat vast. Zo ben je zeker wat je aan een eind van een periode af moet betalen en weet je wat de vaste kosten zijn.

Huurkoop

Wanneer je een auto koopt komt de huurkoop vorm van lenen vaak voor. Je betaalt in bepaalde termijnen af.

Opbouw rente

Rente = inflatiecompensatie + risicopremie + administratieve kosten + winst

De bank of kredietverstrekker moet natuurlijk winst maken met het uitlenen van geld. Hierboven staat de formule waar je kan zien waar de rente die betaald wordt vaak uit bestaat. De inflatie vergoeding is bedoeld om het minder waard worden van het geld gedurende de periode dat het uitgeleend is te compenseren. De risicopremie is bedoeld om het risico te dekken dat bestaat dat de lener de lening niet kan terugbetalen. En van het bepaalde aantal leners kan de lening niet terugbetalen en dat wordt dan gecompenseerd door alle leners hiervoor te laten betalen. De administratieve kosten die de kredietverstrekker maakt door de lening te verstrekken wordt ook betaald met een deel van de rente. Hier bovenop is er nog een percentage waarmee de kredietverstrekker winst wil maken. Dit rente percentage verschilt per lening.

Invloeden van rente

Rente heeft invloed op de economie van een land. Bij een hoge rente zullen bedrijven minder lenen en dus minder kunnen investeren. Investeren van ondernemers is belangrijk om de economie draaiende te houden. Daartegenover staat dat wanneer er een lage rente is de bedrijven dus meer zullen investeren.