1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Problemen met de rente

Het voorkomen van rente problemen

Rente problemen ontstaan vaak doordat men leningen afsluit tegen een veel te hoog rentepercentage. De meest logische manier om dit te voorkomen is door vooraf goed te oriënteren op de verschillende soorten leningen en de verschillende soorten rentepercentages. Hierdoor komt men niet voor verrassingen te staan.

Rente problemen willen ook nog wel eens ontstaan doordat men meerdere leningen afsluit. Als men een lening afsluit om een andere lening af te lossen dan stapelt de rente zich vanzelf op en ontstaan er vanzelf renteproblemen.

Tenslotte kan een lange looptijd ook zorgen voor rente problemen. Immers, hoe langer een looptijd is van een lening hoe langer men rente moet betalen over de lening. Zorg er dus voor dat u als u leent de looptijd niet te lang is.

Wat zijn rente problemen?

Wanneer men gebruik maakt van een lening zal men hier een soort van vergoeding moeten betalen aan de geldverstrekker. Deze vergoeding uit zich doorgaans in het betalen van rente. Maandelijks betaalt de consument die gebruik maakt van de lening dan naast een aflossing ook een bedrag aan rente wat vaak een vast percentage is.

Voordat men een lening afsluit is het erg verstandig om goed te oriënteren op alle verschillende leningen die er zijn. Zo zijn daar:

Bij het oriënteren hoort ook het vergelijken van de rente bij de verschillende leningen. Het liefst betaalt men natuurlijk een zo laag mogelijk rentepercentage maar dat is niet altijd mogelijk. Als men echter vooraf zich niet bezig houdt met het vergelijken van leningen dan kan dat zorgen voor rente problemen wegens hoge rente.